Dagbesteding

Dagbesteding

We vinden het belangrijk voor onze bewoners dat ze ingeschakeld worden in een zinvolle dagbesteding. De dagbesteding krijgt vorm binnen drie luiken:

 • Werk
 • Therapie
 • Vrije tijd

Naast de leefgroepen, vormen ateljee, kine en logo hiertoe belangrijke actoren.

Werk

Voor wat betreft het werken, wordt binnen de ateljeewerking een aanbod gedaan. Vertrekkende van de vraag van de bewoners wordt gekeken wat mogelijk is. De bewoners kunnen ondermeer volgende taken opnemen:

 • Crea (kaarsen en juwelen maken, werken met klei, papier…
 • Handwerk (breien, naaien, kussens maken…)
 • Administratieve taken (sorteren, versnipperen, lamineren…)
 • Huishoudelijke taken

Naast een aanbod binnenshuis zijn we ook op zoek om bewoners buitenshuis te laten werken. Zo gaat Marie naar de zorgboerderij en gaat Petra werken in het MMI.

Therapie

Binnen ‘t ateljee trachten we de fijne motoriek en de cognitieve vaardigheden van de bewoners te stimuleren, dit ondermeer via het aanbieden van spelmateriaal, ADL-training…

Puzzelen

Binnen de kine zorgen de kinesitherapeuten via individuele en groepstherapie voor het onderhouden en stimuleren van de motorische vaardigheden. Ondermeer volgende therapieën worden aangeboden:

 • Mobilisatie
 • Fietsen
 • Massage
 • Tapotage
 • Zwemmen

 Binnen de logo streven we naar een optimale communicatie tussen de persoon en zijn omgeving. Hierbij is er ondermeer oog voor de non-verbale communicatie, zoals het gebruik van SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), visualisaties… Voor wat betreft de verbale communicatie is ondermeer mondmotorische training en articulatietraining belangrijk. Ook het onderhouden, uitbreiden of aanpassen van de taal is van belang. Om een optimale communicatie te realiseren, is uiteraard ook het gehoor van groot belang. De logopediste volgt dit mee op, ondermeer via testing, consultaties, ondersteuning bij het dragen van een hoorapparaat.

Vrije tijd

Binnen de leefgroep proberen we de vrije tijd van onze bewoners zo waardevol mogelijk in te vullen, via een individuele of groepsactiviteit, vb: koken, knutselen, daguitstap, kamp… We vertrekken hierbij van de wensen en interesses van de persoon. Binnen ateljee, kine & logo kunnen ook eerder vrijetijdsgerichte activiteiten aan bod komen.

 • Binnen het ateljee is er ondermeer mogelijkheid tot muziekactiviteiten, belevingstheater, snoezelen, boccia…
 • Met de kine kan men aansluiten bij zwem- of fietsactiviteiten, atletiek, petanque…
 • Ook de logo ondersteunt mee dit activiteitenaanbod.

Er wordt zowel intern (Speleweek, Winter3daagse…) als extern (Special Olympics, Nasso-miva…) gezocht naar maximale kansen tot een aangename invulling van vrije tijd. Het is fijn wanneer bewoners ook buiten de voorziening kunnen aansluiten bij activiteiten. Daartoe zijn er mogelijkheden via bestaande vrijetijdsorganisaties voor personen met een beperking, maar zeker ook via vrijetijdswerkingen in de buurt. Mochten jullie dit mee kunnen ondersteunen, geef ons zeker een seintje! Neem zeker ook eens een kijkje bij de vrijwilligerswerking.