Dagondersteuning

Naast woonondersteuning biedt OC Sint Jan de Deo ook dagondersteuning.

Onder dagondersteuning wordt de begeleiding, dagbesteding, activiteiten tijdens de dag verstaan.

Verschillende diensten (leefgroepen, ateljee, kine en logo) bouwen mee aan een zinvolle dagbesteding binnen Sint Jan de Deo.

We vertrekken steeds vanuit de individuele ondersteuningsvraag van de bewoner of cliënt.

Samen met de bewoner/cliënt en zijn/haar netwerk staan we stil bij de interesses, wensen, persoonlijkheid en mogelijkheden en trachten we een waardevol ondersteuningsaanbod uit te bouwen

Dagondersteuning kan zowel op het domein van Sint Jan de Deo doorgaan, als buiten de campus.

We maken onderscheid tussen werkgerichte taken, kinesitherapie en beweging, logopedie en vrije tijd.

 

Werkgerichte taken

Een greep uit de activiteiten op de campus:

 • Semi-industriële of eerder administratieve taken (sorteren, versnipperen, lamineren, etiketteren,…)
 • Huishoudelijke (handdoeken plooien, strijken,…) of logistieke (ronddelen van materialen,…) taken
 • Handwerk (breien, naaien, kussens maken…)
 • Crea-ateljee (wenskaarten maken, papierscheppen,…)
 • Kaarsen ateljee
 • Keramiek ateljee
 • Begeleid werken op een interne werkplek (bijv. de keuken, de wasserij…)

Dagondersteuning buiten de campus is o.a. mogelijk onder de vorm van:

 • Begeleid werken op een externe werkplek (bijv. in een school, woonzorgcentrum, boerderij,…)
 • Werken in en vanuit de Stoasje (Stationshub Kortemark) De Stoasje – stationshub Kortemark

 

Via deze werkgerichte taken willen we maximaal inspelen op de wensen en noden van de bewoner/cliënt en zo zijn/haar zelfwaarde maximaal verhogen.

Belevingsgerichte taken

 • muziekactiviteiten
 • belevingstheater
 • tovertafel
 • sacraal dansen
 • klankdouche
 • snoezelen
 • huifbed
 • beleving in contact met dieren in de ponyhoeve

Kinesitherapie en beweging

Binnen de kine zorgen de kinesitherapeuten via individuele en groepstherapie voor het onderhouden en stimuleren van de motorische vaardigheden. O.a. volgende therapieën worden aangeboden:

 • Mobilisatie
 • Massage
 • Tapotage

Ook via diverse bewegingsactiviteiten proberen we iedereen kansen te geven om te bewegen.

 • Fietsen
 • Zwemmen
 • Netbal
 • Boccia

Logopedie

Ondersteund door en vanuit de de logo streven we naar een optimale communicatie tussen de persoon en zijn omgeving.

Hierbij is er o.a. aandacht voor de non-verbale communicatie, zoals het gebruik van SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), visualisaties…

Voor wat betreft de verbale communicatie is o.a. mondmotorische training en articulatietraining belangrijk en mogelijk. Ook het onderhouden, uitbreiden of aanpassen van de taal is van belang.

Om een optimale communicatie te realiseren, is uiteraard ook het gehoor van groot belang. De logopediste volgt dit mee op, o.a. via testing, consultaties, ondersteuning bij het dragen van een hoorapparaat.

Daarnaast schuilt een belangrijke taak in het mee ondersteunen van de zelfredzaamheid van de bewoner bijv. op vlak van spreken, werken op de computer, zich veilig in het verkeer begeven, omgaan met geld…

Vrije tijd

We streven naar een aangename invulling van de vrije tijd.

Binnen de leefgroep proberen we deze zo waardevol mogelijk in te vullen, via een individuele of groepsactiviteit, bijv. koken, knutselen, daguitstap, (leefgroep)vakantie,…

We vertrekken hierbij van de wensen en interesses van de persoon.

Binnen ateljee, kine & logo kunnen ook eerder vrijetijdsgerichte activiteiten aan bod komen.

 

 • Onder begeleiding van de medewerkers van het ateljee kunnen bewoners op uitstap gaan, bowlen,...
 • Vanuit de kine kan men aansluiten bij bewegingsactiviteiten (cf bovenstaande) zwem- of fietsactiviteiten, atletiek, petanque, …
 • Ook de logo ondersteunt mee dit activiteitenaanbod.

Zowel intern als extern worden kansen aangegrepen om de vrije tijd op een fijne manier in te vullen (bijv.: muziekoptreden, kersthappening, special olympics…).

In samenwerking met de gemeente of vrijetijdsorganisaties in de buurt proberen we maximaal kansen aan te bieden. Onze actieve vrijwilligerswerking is hierbij een zeer belangrijke schakel. Mocht je hiervoor zelf interesse hebben, geef ons zeker een seintje! Neem zeker eens een kijkje bij de vrijwilligerswerking.