Identiteitsverklaring

Handelen vanuit onze eigen identiteit

We handelen als persoon vanuit de missie en visie van OC Sint Jan de Deo. We ondersteunen elkaar hierin en worden ook ondersteund en aangestuurd. Open communicatie, respect en samenwerking zijn de kernwaarden waarmee we dagelijks aan de slag gaan met en voor elkaar.

Bewoners en hun context centraal stellen

We werken op basis van de inbreng van de bewoners, gaan actief op zoek naar hun individuele ondersteuningsvraag en bieden met respect voor hun keuze zo ruim mogelijke groeikansen en uitdagingen aan. De mensen en instanties rond de bewoners zijn voor ons bevoorrechte partners. We ijveren samen met hen voor een toegankelijke samenleving én inclusie op verschillende levensdomeinen.

Zo geven we onze bewoners waar zij recht op hebben: maximale levenskwaliteit.

Dienstbaar zijn als verantwoordelijke en competente mensen

We werken als verantwoordelijke mensen die vanuit de geborgenheid van een warme werk- en leefgemeenschap zichzelf kunnen zijn.

We willen competente medewerkers zijn die dienstbaar zijn vanuit onze toegewezen – al dan niet gedeelde – verantwoordelijkheden. Vertrekkend vanuit ieders kwaliteiten, eigenheid en mening, vormen we, samen met de vrijwilligers, deskundige teams. We beschouwen vrijwilligers als een waardevolle schakel zowel binnen als buiten het leefgroepgebeuren en we zien onze samenwerking als basis en meerwaarde voor onze arbeidstevredenheid. Onze deskundigheid wordt verder ontwikkeld vanuit onze kernwaarden, door feedback en ondersteuning door een competentie- en talentgestuurd personeelsbeleid, met oog voor diversiteit.

Onze organisatie doen evolueren en innoveren

OC Sint Jan de Deo werkt aan een groeibevorderend leef- en werkklimaat. We zijn een open huis en willen ons, als deel van de samenleving, richten op nieuwe uitdagingen. We willen actief participeren aan netwerken in het licht van een inclusieve maatschappij en aan positieve beeldvorming van personen met een beperking. We streven naar een financieel gezonde voorziening die zorg en ondersteuning op maat waarborgt voor diegene die op ons een beroep doen.