"Ortho-agogisch centrum Sint Jan de Deo"

is een organisatie van de Broeders van Liefde, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Identiteitsverklaring

Als medewerker van het OC Sint Jan de Deo handelen we vanuit onze eigen identiteit, zijn we dienstbaar als verantwoordelijke en competente mensen.

Werkend vanuit drie kernwaarden: respect, open communicatie, samenwerking, willen we samen op weg gaan met bewoners en context, stellen we ons lerend op om onze organisatie te doen evolueren en innoveren.

 

Doelgroep

OC Sint Jan De Deo is vergunde zorgaanbieder erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  We bieden woon- en dagondersteuning aan meer dan 70 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Medewerkers

Onze medewerkers zetten zich ten volle in om de visie in de dagdagelijkse werking te realiseren. Elk personeelslid wordt gezien als een belangrijke schakel in het geheel. Wil jij graag bij ons aan de slag of heb je zin om als vrijwilliger een handje toe te steken? Klik dan even verder en neem zeker contact met ons op!