Mogelijkheden voor jou

Wie zijn wij?

Ortho-agogisch Centrum Sint Jan de Deo is een kleinschalige voorziening, gelegen in een mooie, landelijke omgeving, die woon- en dagondersteuning biedt aan personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast kan je bij ons ook een studio huren.
We willen een plek zijn waar het voor bewoners goed is om te wonen, werken, leven en waar tevreden medewerkers hen gepaste zorg en ondersteuning bieden.
We zijn een vergunde zorgaanbieder erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Jij?

Jij bent een volwassene met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking op zoek naar woon- en/of dagondersteuning of een studio om zelfstandig in te wonen.
Je beschikt over een persoonsvolgend budget (voor het langdurig wonen in een leefgroep) of punten Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH, voor logement, dagondersteuning en studiowonen) of je bent bereid om een traject tot persoonlijk ondersteuningsplan te doorlopen.

Open plaatsen

Woon- en dagondersteuning. 

         

Ben jij een volwassene met een verstandelijke beperking en ben je op zoek naar woon- en dagondersteuning?

Zoek jij een leefgroep om in te wonen die…

    • Een huiselijke sfeer vooropstelt en flexibel tracht in te spelen op jouw vraag?
    • Gelooft in, luistert naar en vertrekt vanuit jouw interesses, persoonlijkheid en mogelijkheden (zowel cognitief als emotioneel) en jou daarin ook stimuleert?
    • Zowel ruimte biedt om samen, in groep, te leven, maar ook ruimte schept om individuele momenten te ervaren?
    • Jou een warme thuis biedt?

Daarnaast kunnen verschillende diensten jou ondersteunen bij activiteiten/vrije tijd, beweging, logopedie, kinesitherapie,…

Neem (vrijblijvend) contact op met Mieke Lievens, sociale dienst, via 051/56 63 07 of mieke.lievens@jandedeo.broedersvanliefde.be

Meer informatie kan je vinden via Wonen in leefgroepen.

Dagondersteuning

Meer info: zie Dagondersteuning

Studiowonen

Meer info: zie Studiowonen

Privacyverklaring OC Sint Jan de Deo : 20180612_Privacyverklaring OC Sint Jan de Deo