Doelgroep

Doelgroep

OC Sint Jan De Deo is vergunde zorgaanbieder erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  We bieden woon- en dagondersteuning aan meer dan 70 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Zowel tijdens de dag als ’s nachts en 7 op 7 wordt ondersteuning geboden. Op deze website vind je ondermeer nog informatie over wat we belangrijk vinden voor onze bewoners, over de leefgroepen  en over de dagbesteding. Misschien wil jij als vrijwilliger  of medewerker ook wel meewerken om onze bewoners een warme thuis te bieden?