Visie OC Sint Jan de Deo

Het OC Sint Jan de Deo maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde. Alle voorzieningen van deze organisatie engageren zich om vanuit een liefdevolle grondhouding om te gaan met mensen die een beroep op hen doen. Ook het OC Sint Jan de Deo doet dat. Vanuit deze liefdevolle grondhouding willen wij de uitdaging van elke ondersteuningsvraag aangaan.

Het opkomen voor mensen die in hun ontplooiing zorg en begeleiding nodig hebben, inspireert ons handelen. Daarin streven we naar steeds beter. We krijgen kansen om te leren hoe we dat moeten doen. Onze organisatie wil een lerende organisatie zijn.

We doen dit alles in een geest van gelijkwaardigheid met respect voor ieders mening.