Broeders van Liefde

Broeders van Liefde

De Broeders van Liefde zijn een internationale katholieke organisatie die zich op verschillende maatschappelijke domeinen engageert. In België biedt de organisatie onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg. Broeders van Liefde is een netwerk van meer dan 100 ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, orthopedagogische centra, kinderdagverblijven, werkplaatsen sociale economie en centra voor verslavingszorg. Daarnaast is ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, mensen met zingevingsvragen, kansarmen… Met meer dan 200 jaar ervaring, 12 000 medewerkers en bijna 30 000 gebruikers en leerlingen wil de organisatie elke dag blijven getuigen van professionele expertise, christelijke bezieling en deskundig handelen. Broeders van Liefde is vandaag actief in 31 landen.

Meer informatie kan je ook steeds terugvinden op de website van de Broeders van Liefde.

Medewerkers, leerlingen, cliënten en patiënten van de Broeders van Liefde maakten een kortfilm waarin de organisatie wordt voorgesteld