Medewerkers

Medewerkers

Onze medewerkers zetten zich ten volle in om de visie in de dagdagelijkse werking te realiseren. Elk personeelslid wordt gezien als een belangrijke schakel in het geheel. Wil jij graag bij ons aan de slag of heb je zin om als vrijwilliger een handje toe te steken? Klik dan even verder en neem zeker contact met ons op!

Medewerkers worden ook ondersteund op verschillende vlakken. Zij kunnen rekenen op:

  • Een duidelijke taakomschrijving waarin beschreven staat wat er wordt verwacht.
  • Voldoende materiaal, zodat een goede invulling van de taakomschrijving mogelijk is.
  • Een goede verstandhouding tussen de verschillende diensten en disciplines binnen de voorziening, zodat vlot kan samengewerkt worden aan het doel van onze voorziening: het welzijn van de bewoners.
  • Begeleidende gesprekken, waar ruimte is voor uitwisseling van ideeën over het persoonlijk functioneren van de medewerker en ideeën over de werking van de voorziening.
  • Een gericht vormings-, trainings- en opleidingsbeleid, waar ze ten volle kunnen aan deelnemen en meewerken.