Sociaal netwerk

Algemeen vinden we het belangrijk om het sociaal netwerk van onze bewoners zo veel mogelijk te verruimen en te versterken. In die zin willen we dan ook voldoende kansen creëren om naast de omgang met begeleiders, ook regelmatig contacten te hebben met familie, vrienden, kennissen…

De medewerker van de sociale dienst vormt daarbij een belangrijke spilfiguur. Zij ondersteunt mee het contact tussen de bewoner en zijn sociaal netwerk. Ook administratief wordt ondersteuning geboden aan de bewoners, familie en wettelijke vertegenwoordigers.