Fondsenwerving

Bijzondere belastingvermindering van 60% in 2020

Wil je onze voorziening en onze projecten steunen, dan kan je dat doen door een gift te storten. Vanaf 40 Euro ontvang je een fiscaal attest.  

Het fiscaal attest geeft recht op een belastingvermindering tot 45 % van het gestorte bedrag, vermeld op het fiscaal attest. (volgens de voorwaarden beschreven in artikel 145/33 in het wetboek van de inkomstenbelasting 1992). Je recupereert dus 45 % van het bedrag dat je schenkt. Een gift van 100 euro kost je dus in principe slechts 55 euro. 

Storten kan op het rekeningnummer (IBAN: BE30 4400 3400 2111 – BIC: KREDBEBB) van VZW Projecten Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent met vermelding van “PBVL 1402” of “Snoezeltuin Handzame PBVL 1402”. Wil ook jouw rijksregisternummer kenbaar maken zodat het fiscaal attest juist kan opgemaakt worden.

Momenteel gaan giften naar het tweede deel van onze energetische tuin : een belevingsgerichte tuin waar een “bosgevoel” centraal (realisatie november 2020) staat met drie accenten:
1/ Een toegankelijke (tevens voor rolstoelgebruikers) natuur door aanleg van de noodzakelijke infrastructuur en wegenis voor de functionele verbinding tussen woonhuizen, ateliers en diverse vormen van zorggroen verder bouwend op de positieve ervaringen van deel 1.

2/ Aanleg van een stiltebos (600m²) voor onze specifieke doelgroep, hun begeleiders, familie en buurtbewoners via diverse zintuigen prikkelende aspecten en natuurlijke materialen.

3/ Ontwikkelen van het zorggroen en aangepaste natuurbeleving (geïnspireerd op de seizoenen en geïntegreerd in de dagbesteding), met hoge bio-diversiteit en diverse elementen die de bewoners aangenaam prikkelen, hen wat rust gunt (op de stilteplek) en doet stilstaan bij herinneringen en gebeurtenissen (op de herinneringsplek).

     

Indien je geen fiscaal attest wenst, kan je storten op BE 85 4744 1055 9106 van OC Sint Jan de Deo Handzame, Edewallestraat 37 te 8610 Handzame.