Fondsenwerving

Wilt U onze voorziening en onze projecten steunen, dan kan je dat doen door een gift te storten.

Vanaf 40 Euro ontvangt u een fiscaal attest. Voor de giften in 2020 wordt de belastingvermindering verhoogd van 45 naar 60 procent. (volgens de voorwaarden beschreven in artikel 145/33 in het wetboek van de inkomstenbelasting 1992). Een gift van 100 euro kost je dus in werkelijkheid slechts 40 euro. 

Dit kan op het rekeningnummer van VZW Projecten Broeders van Liefde,

Stropstraat 119 te 9000 Gent met vermelding van “PBVL 1402” of “Snoezeltuin Handzame PBVL 1402” alsook uw rijksregisternummer kenbaar te maken zodat het fiscaal attest juist kan opgemaakt worden.

IBAN: BE30 4400 3400 2111

BIC: KREDBEBB

Indien U geen fiscaal attest wenst, kan U storten op BE 85 4744 1055 9106 van OC Sint Jan de Deo Handzame, Edewallestraat 37 te 8610 Handzame.

Momenteel hebben we verschillende projecten waarvoor we actief op zoek zijn naar financiële steun.

Schommelen kan erg fijn zijn. Door motorische beperkingen is het voor veel van onze bewoners echter nooit mogelijk om dit te doen. In het kader van onze snoezeltuin en met het oog op het aanbieden van verschillende zintuiglijke prikkels, zouden we dan ook graag een rolstoelschommel een plaatsje in onze voorziening geven.

gehooreiland

Wens jij ons hierbij graag extra te ondersteunen, dan is dit uiteraard zeer waardevol!